ANA DAĞITIM PANOLARI

Ana dağıtım panoları, ana elektrik gücü kaynağı tarafından doğrudan tedarik edilen ve elektrik enerjisini tüketicilere dağıtmak ve kontrol etmek için tasarlanmış şalt ve kontrol ünitelerinden oluşan pano gruplarıdır.

Ana dağıtım panoları dört ana işlevi yerine getiren fonksiyonlardan oluşmaktadırlar.

Güç dağıtımı

Koruma

İzleme

Yedek Güç

1. Güç Dağıtım

Ana dağıtımın ilk işlevi, jeneratörler tarafından üretilen enerjiyi ana şalterler aracılığı şebekeye bağlamaktır. Gemilerde genellikle 3 faz 400V AC enerji jeneratörler tarafından üretilmektedir. Ana baralarda toplanan bu enerji güç kontrol sistemleri tarafından kontrollü bir şekilde şalterler vasıtasıyla alt dağıtım panolarına veya direk olarak tüketicilere yönlendirirler.

Şalterler

Elektriği kesmek için kullanılan ana Düşük Voltaj Anahtarı. Elektrik, anahtarın kontağından yüksek akımda ark alabilir (zıplayabilir). Bu anahtarlar, devreyi IEC 60947-3: 2008 standardına göre güvenli bir şekilde kesmek için tasarlanmıştır.

Ana Şalterler

Şantiyenin elektrik beslemesini kesmek için bir devre kesici de kullanılabilir. Aşağıda tartışılan ek Koruma Fonksiyonunu da uygularlar. Bu her zaman bir avantaj değildir ve bunu Elektrik Koruması bölümünde tartışacağız.

2. Koruma

Ana dağıtım panoları korumasız bırakıldığı taktirde, anormal gelen elektrik tedariki ekipmana zarar verir, ciddi hasara neden olabilir, yangın tehlikesi oluşturabilir ve sahadaki insanlar için tehlike oluşturabilir. Ortaya çıkabilecek sorunlar şunlardır:

3. Elektrik Durumu ve Kalitesinin İzlenmesi

Kullanılan özel cihazlar vasıtasıyla ana tablodaki elektrik enerjinin gücü, gerilimi, akımı, aktif gücü, reaktif gücü, harmonikler gibi bir çok elektriksel parametreleri görüntülenir ve bu parametrelere göre yönetimi sağlanır. Ölçü aletleri analog ve digital olmak üzere iki gruba ayrılır.

Digital Ölçerler

Analog Ölçerler

4. Kesintiye Karşı Gücün Yedeklenmesi

Yedek gücün devreye girmesi için bir çok neden vardır. Her hangi bir nedenden dolayı sistemin enerjisiz kalması (Block-out) durumunda sistemdeki devamlı çalışması gereken hayati öneme sahip cihazlar otomatik olarak UPS veya Acil durum jeneratörleri tarafından beslenir.

Örnek Çalışmalar